Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Σεπτέμβριο 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 4/9/2020 που προορίζεται για πληρωμή την Πέμπτη 10/9/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Δευτέρα 31/8/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Τρίτη 1/9/2020).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 7/9/2020 που προορίζεται για πληρωμή την Παρασκευή 11/9/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 1/9/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Τετάρτη 2/9/2020).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 21/9/2020 που προορίζεται για πληρωμή την Παρασκευή 25/9/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 15/9/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Τετάρτη 16/9/2020).

Εκ του τμήματος Εκκαθαρίσεων και Ταμειακής Διαχείρισης ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

Κομμάτας Αναστάσιος