ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ

Σε συνέχεια της απόφασης της 49ης/30-09-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους, τα μέλη ΔΕΠ και τους επισκέπτες με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης του “κορωνοϊού”.

Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί το κοινό ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού, περιορίζοντας τις επισκέψεις στους χώρους των γραφείων της ΜΟΔΥ, κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν πλέον σχεδόν όλες τις διαδικασίες.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος ‘Ερευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.
Θωμαΐς Γκριμπίζη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.