3η διαδικτυακή συνάντηση Τετάρτη 10/03/2021 ώρα 11:00

Αξιότιμες/οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι,
Αγαπητές/οί συνεργάτες,

Στο πλαίσιο της καλύτερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας μας, ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε σας προσκαλεί την Τετάρτη 10/03/2021 και ώρα από 11:00 έως 14:00  στη 2η διαδικτυακή συνάντηση – παρουσίαση των κανονιστικών πλαισίων του ΕΛΚΕ.

Τα αντικείμενα που θα παρουσιαστούν είναι τα παρακάτω:

            α. Site και helpdesk του ΕΛΚΕ.

         β. Παρουσίαση Οδηγού Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

         γ. Παρουσίαση εγκυκλίων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε υλοποιούμενα έργα του ΕΛΚΕ/ Δι.Πα.Ε.

         δ. Παρουσίαση του Κανονισμού Λειτουργίας των Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για Παροχή Υπηρεσιών.

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις –απαντήσεις.

Όσοι συνεργάτες συμμετέχετε απομακρυσμένα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο που έχει αποσταλεί στους ΕΥ των έργων.

Με εκτίμηση

Σταμάτης Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.
Θωμαϊς Γκριμπίζη, Προισταμένη Διεύθυνσης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.