Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Οκτώβριο 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Οκτώβριο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ στις 5/10/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 9/10/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τετάρτη 30/9/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Πέμπτη 1/10/2020).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ στις 7/10/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 13/10/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τις 2/10/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Δευτέρα 5/10/2020).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τετάρτη 21/10/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 27/10/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Παρασκευή 16/10/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Δευτέρα 19/10/2020).

Εκ του τμήματος Εκκαθαρίσεων και Ταμειακής Διαχείρισης ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.