Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Αύγουστο 2020

Αγαπητοί συνεργάτες του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ:

Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τρίτη 4/8/2020 που προορίζεται για πληρωμή τη Δευτέρα 10/08/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τετάρτη 29/07/2020.
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 7/8/2020 που προορίζεται για πληρωμή την Πέμπτη 13/08/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Δευτέρα 03/08/2020.
  3. Για την πληρωμή της Πέμπτης 27/8/2020, δεν θα πραγματοποιηθεί υποβολή αρχείου πληρωμής ΕΑΠ.

Εκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. /Δι.Πα.Ε,
Θωμαΐς Γκριμπίζη, Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος