Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Μάρτιο 2021

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Πέμπτη 4/3/2021 που προορίζεται για πληρωμή στις 10/3/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Παρασκευή 26/2/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 1/3/2021, αφού έχουν σαρωθεί, λόγω καθυστερήσεων εταιρειών ταχυμεταφορών).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 8/3/2021 που προορίζεται για πληρωμή στις 12/3/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 2/3/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί στις 3/3/2021, αφού έχουν σαρωθεί, λόγω καθυστερήσεων εταιρειών ταχυμεταφορών).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 19/3/2021, που προορίζεται για πληρωμή στις 26/3/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Δευτέρα 15/3/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 16/3/2021, αφού έχουν σαρωθεί, λόγω καθυστερήσεων εταιρειών ταχυμεταφορών).