Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Απρίλιο 2021

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 5/4/2021 που προορίζεται για πληρωμή στις 9/4/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 30/3/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 31/3/2021, αφού έχουν σαρωθεί, λόγω καθυστερήσεων εταιρειών ταχυμεταφορών).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τετάρτη 7/4/2021 που προορίζεται για πληρωμή στις 13/4/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Πέμπτη 1/4/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί στις 2/4/2021, αφού έχουν σαρωθεί, λόγω καθυστερήσεων εταιρειών ταχυμεταφορών).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τετάρτη 21/4/2021, που προορίζεται για πληρωμή στις 27/4/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Πέμπτη 15/4/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 16/4/2021, αφού έχουν σαρωθεί, λόγω καθυστερήσεων εταιρειών ταχυμεταφορών).