ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 269/20-09-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 27081/30-6-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ:Ψ2ΞΗ46ΨΖ3Π-ΘΦ7 , ΚΕ 80679

Απόφαση-Πρακτικού-269_20.09.2023-Α3-8Λήψη

Continue ReadingΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 269/20-09-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 27081/30-6-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ:Ψ2ΞΗ46ΨΖ3Π-ΘΦ7 , ΚΕ 80679

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής  Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε)

ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΩΝΦΝ46ΨΖ3Π-ΠΓ5Λήψη

Continue ReadingΔιαπιστωτική Πράξη Εκλογής  Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε)

Γνωστοποίηση στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ υπόχρεου Πόθεν Έσχες

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπόχρεοι/ες υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους…

Continue ReadingΓνωστοποίηση στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ υπόχρεου Πόθεν Έσχες

Μη διαθεσιμότητα ιστοσελίδας ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (8/9/23)

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, η ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. δε θα είναι διαθέσιμη κατά διαστήματα, λόγω εργασιών συντήρησης. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Continue ReadingΜη διαθεσιμότητα ιστοσελίδας ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (8/9/23)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΕ 2022-23

Ενημερώνουμε τα μέλη ΔΕΠ ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6125/15-02-2023 Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης Έρευνας ΕΛΚΕ/ ΔΙΠΑΕ, βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Continue ReadingΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΕ 2022-23

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνώντου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θητεία έως 31-8-2027. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023. Η εκλογική…

Continue ReadingΠροκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 263/02-08-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28712/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : Ψ4Ψ246ΨΖ3Π-Σ6Ο, ΚΕ 80300

Απόφαση-Πρακτικού-263_02.08.2023-Α3-7_ΟΡΘΗΛήψη

Continue ReadingΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 263/02-08-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28712/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : Ψ4Ψ246ΨΖ3Π-Σ6Ο, ΚΕ 80300

Αιτήματα μετακινήσεων

Παρακαλούμε πολύ, για όλες τις μετακινήσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και είναι προγραμματισμένες έως 31/08/2023, οι Ε.Υ. να καταχωρήσουν αιτήματα μετακινήσεων μέσω…

Continue ReadingΑιτήματα μετακινήσεων

Μη διαθεσιμότητα πληροφοριακών συστημάτων resCom / webResCom

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης της υποδομής των resCom / webResCom, τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα δε θα είναι διαθέσιμα για χρονικά διαστήματα κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: 16, 17…

Continue ReadingΜη διαθεσιμότητα πληροφοριακών συστημάτων resCom / webResCom