15195/2024/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας Πλήρωσης Τριών (3) Θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών με Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 02/04/2024 έως 12/04/2024 και ώρα 15:00. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80300_ΕΥ-ΚΟΡΛΟΣ_947Υ46ΨΖ3Π-1ΚΤΛήψη Η Επιτροπή Ερευνών…

Continue Reading15195/2024/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας Πλήρωσης Τριών (3) Θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών με Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου.

9032/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη ΚΕ 81120.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 23/02/2024 έως 04/03/2024 και ώρα 15:00. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81120_ΕΥ-ΧΑΤΖΗΜΙΣΙΟΣ_ΨΑΒΥ46ΨΖ3Π-Τ8ΡΛήψη Η Επιτροπή Ερευνών…

Continue Reading9032/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη ΚΕ 81120.

9027/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη ΚΕ 81105.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 23/02/2024 έως 04/03/2024 και ώρα 15:00. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-EKΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_KE-81105_EY-ΤΖΩΡΤΖΗΣ_9Λ9746ΨΖ3Π-ΙΒΓΛήψη Η Επιτροπή Ερευνών…

Continue Reading9027/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη ΚΕ 81105.

9024/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη ΚΕ 80946

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 23/02/2024 έως 04/03/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-EKΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_KE-80946_EY-ΚΟΜΝΙΟΣ_6Τ0Υ46ΨΖ3Π-Λ7ΔΛήψη Η Επιτροπή Ερευνών…

Continue Reading9024/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη ΚΕ 80946

Προσωρινοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ.

9Τ6Δ46ΨΖ3Π-Τ3Τ-1_ΠΡΑΚΤΙΚΟ-06-14-02-2024-θέμα-2-ΕΣΠΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-Λήψη

Continue ReadingΠροσωρινοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ.

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 298/07-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 52543/07.12.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 21041

Απόφαση-Πρακτικού-298_07.02.2024-Α3-7Λήψη πρακτικο-αξιολογησης-υποψηφιων-2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 298/07-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 52543/07.12.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 21041

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 298/07-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2807/18.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 20940

Απόφαση-Πρακτικού-298_07.02.2024-Α3-5Λήψη πρακτικο-αξιολογησης-υποψηφιων-1Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 298/07-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2807/18.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 20940

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 298/07-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 55637/29.12.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 30320

Απόφαση-Πρακτικού-298_07.02.2024-Α3-6Λήψη πρακτικο-αξιολογησης-υποψηφιωνΛήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 298/07-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 55637/29.12.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 30320

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 298/07-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2809/18.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80336

Απόφαση-Πρακτικού-298_07.02.2024-Α3-4Λήψη 80336-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2-2

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 298/07-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2809/18.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80336

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 295/ 24.01.2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 52756/08-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81339.

Απόφαση-Πρακτικού-295_24.01.2024-Α3-2Λήψη 81339-ΔΑΫΙΔ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 295/ 24.01.2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 52756/08-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81339.