Διακοπές στη λειτουργία ιστοσελίδας και Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Σάββατο 4/3/2023)

Το Σάββατο 4/3/2022 και στο διάστημα 08:00-16:00, θα προκληθούν πολύωρες διακοπές στην λειτουργία του δικτυακού εξοπλισμού του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) που φιλοξενείται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών στο κεντρικό συγκρότημα του ΕΚΕΤΑ.

Λόγω των διακοπών αυτών, θα επηρεαστεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα-μεταξύ άλλων φορέων – η συνδεσιμότητα και του ΔιΠαΕ/Θέρμη.

Μεταξύ άλλων δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες: