Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιούνιο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Ιούνιο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
29/05/202330/05/202302/06/202309/06/2023
31/05/202301/06/202307/06/202313/06/2023
13/06/202314/06/202319/06/202327/06/2023
Χρονοδιάγραμμα υποβολών αρχείων μισθοδοσίας στην ΕΑΠ (Ιούνιος 2023)