Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνώντου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θητεία έως 31-8-2027. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023. Η εκλογική…

Continue ReadingΠροκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 263/02-08-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28712/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : Ψ4Ψ246ΨΖ3Π-Σ6Ο, ΚΕ 80300

Απόφαση-Πρακτικού-263_02.08.2023-Α3-7_ΟΡΘΗΛήψη

Continue ReadingΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 263/02-08-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28712/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : Ψ4Ψ246ΨΖ3Π-Σ6Ο, ΚΕ 80300

Αιτήματα μετακινήσεων

Παρακαλούμε πολύ, για όλες τις μετακινήσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και είναι προγραμματισμένες έως 31/08/2023, οι Ε.Υ. να καταχωρήσουν αιτήματα μετακινήσεων μέσω…

Continue ReadingΑιτήματα μετακινήσεων

Μη διαθεσιμότητα πληροφοριακών συστημάτων resCom / webResCom

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης της υποδομής των resCom / webResCom, τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα δε θα είναι διαθέσιμα για χρονικά διαστήματα κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: 16, 17…

Continue ReadingΜη διαθεσιμότητα πληροφοριακών συστημάτων resCom / webResCom

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2023

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2023

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιούνιο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Ιούνιο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιούνιο του 2023

Σπείρα Masterclass (2023) – Από το εργαστήριο στην Αγορά (16-17/5/23)

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην την ακόλουθη εκπαιδευτική δράση (Masterclass) της ΣΠΕΙΡΑΣ, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής για όσους βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να εκπαιδευτείτε…

Continue ReadingΣπείρα Masterclass (2023) – Από το εργαστήριο στην Αγορά (16-17/5/23)

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Κοινού (2023)

Προσπαθώντας να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας το [ερωτηματολόγιο αποτίμησης ικανοποίησης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ (2023)].

Continue ReadingΕρωτηματολόγιο Ικανοποίησης Κοινού (2023)