Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Νοέμβριο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Νοέμβριο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Πέμπτη 4/11/2021,που προορίζεται για πληρωμή στις 10/11/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Παρασκευή 29/10/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο τη Δευτέρα 1/11/2021, αφού έχουν σαρωθεί).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 8/11/2021, που προορίζεται για πληρωμή στις 12/11/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 2/11/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί ως και την Τετάρτη 3/11/2021, αφού έχουν σαρωθεί).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 19/11/2021, που προορίζεται για πληρωμή στις 26/11/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Δευτέρα 15/11/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο τη Τρίτη 16/11/2021, αφού έχουν σαρωθεί).