Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Οκτώβριο του 2022

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ ΕΑΠ για τον Οκτώβριο του 2022 ], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολή στη ΘέρμηΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
28/09/202229/09/202204/10/202210/10/2022
03/10/202204/10/202207/10/202213/10/2022
14/10/202217/10/202220/10/202227/10/2022
Χρονοδιάγραμμα υποβολών στην ΕΑΠ – Οκτώβριος 2022