Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2022

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2022 ], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 5/9/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 09/09/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 30/8/2022 (η αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Τετάρτη 31/8/2022, αφού έχουν ψηφιοποιηθεί).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τετάρτη 7/9/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 13/9/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Πέμπτη 1/9/2022 (η αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Παρασκευή 2/9/2022, αφού έχουν ψηφιοποιηθεί).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τρίτη 20/9/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 27/9/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τετάρτη 14/9/2022 (η αποστολή τους προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Πέμπτη 15/9/2022, αφού έχουν ψηφιοποιηθεί)).
Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
30/08/202231/08/202205/09/202209/09/2022
01/09/202202/09/202207/09/202213/09/2022
14/09/202215/09/202220/09/202227/09/2022
Χρονοδιάγραμμα υποβολών στην ΕΑΠ – Σεπτέμβριος 2022