Πρόσκληση στην εκδήλωση για την Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)


Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022,

Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

11:00-14:00

Live Streaming στον σύνδεσμο: https://youtu.be/ycQdnQO72Cc

Η Εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αφορά τη Δράση «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το πρόγραμμα της Εκδήλωσης έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/2ddu5wh9

ή να το δείτε ακολούθως

11:00-11:30Προσέλευση/Εγγραφές
11:30-12:00Χαιρετισμοί – Καθηγητής  Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας – Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης & Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Καθηγητής Θεόδωρος Καραπάντσιος, Αντιπρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Καθηγητής Σταμάτιος Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος – Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  
12:00-12:45ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Ενημέρωση σχετικά με την Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
Δρ Κατερίνα Κουραβέλου, Διευθύντρια ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
12:45-14:00Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο Ενημερωτικής Εκδήλωσης
Φόρμα για την υποβολή ερωτήσεων: tinyurl.com/44dwj9rp