Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Δεκέμβριο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Δεκέμβριο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 6/12/2021,που προορίζεται για πληρωμή στις 10/12/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 30/11/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Τετάρτη 1/12/2021, αφού έχουν σαρωθεί).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τρίτη 7/12/2021, που προορίζεται για πληρωμή στις 13/12/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τετάρτη 1/12/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί ως και την Πέμπτη 2/12/2021, αφού έχουν σαρωθεί).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τρίτη 21/12/2021, που προορίζεται για πληρωμή στις 27/12/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τετάρτη 15/12/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Πέμπτη 16/12/2021, αφού έχουν σαρωθεί).
Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
30/11/20211/12/20216/12/202110/12/2021
1/12/20212/12/20217/12/202113/12/2021
15/12/202116/12/202121/12/202127/12/2021
Χρονοδιάγραμμα υποβολών στην ΕΑΠ – Δεκέμβριος 2021