Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Ιούλιο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 5/7/2021,που προορίζεται για πληρωμή στις 9/7/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 29/6/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Τετάρτη 30/6/2021, αφού έχουν σαρωθεί).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τετάρτη 7/7/2021, που προορίζεται για πληρωμή στις 13/7/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την έως και την Πέμπτη 1/7/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί ως και την Παρασκευή 2/7/2021, αφού έχουν σαρωθεί).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τετάρτη 21/7/2021, που προορίζεται για πληρωμή στις 27/7/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Πέμπτη 15/7/2021 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Παρασευή 16/7/2021, αφού έχουν σαρωθεί).