Ανακοίνωση για Ενημερωτική Εκδήλωση Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Αντιπροέδρου Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης κ. Σταμάτη Αγγελόπουλου, σας ενημερώνουμε ότι, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση από τον τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δι.Πα.Ε. με τα ακόλουθα θέματα:
Α) Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος ResCom (WebResCom) και
Β) Ενημέρωση των νέων διαδικασιών για προμήθειες αγαθών & υπηρεσιών με βάση τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/21.

Το link της εκδήλωσης έχει σταλεί στους ΕΥ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Σταμάτιος Αγγελόπουλος