Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Απρίλιος 2024)

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Απρίλιο του 2024], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΧρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Απρίλιος 2024)

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Μάρτιος 2024)

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Μάρτιο του 2024], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΧρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Μάρτιος 2024)

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Φεβρουάριος 2024).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Φεβρουάριο του 2024], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΧρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Φεβρουάριος 2024).

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Ιανουάριος 2024).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Ιανουάριο του 2024], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΧρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Ιανουάριος 2024).

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Δεκέμβριος 2023)

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Δεκέμβριο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΧρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Δεκέμβριος 2023)

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2023

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2023

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Ιούλιο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Ιούλιο 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Απρίλιο 2021

Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 5/4/2021 που προορίζεται για πληρωμή στις 9/4/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 30/3/2021 (η…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Απρίλιο 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Μάρτιο 2021

Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Πέμπτη 4/3/2021 που προορίζεται για πληρωμή στις 10/3/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Παρασκευή 26/2/2021 (η…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Μάρτιο 2021