Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Φεβρουάριος 2024).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Φεβρουάριο του 2024], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
1/2/20242/2/20245/2/20249/2/2024
5/2/20246/2/20247/2/202413/2/2024
15/2/202416/2/202419/2/202427/2/2024
Χρονοδιάγραμμα υποβολών αρχείων μισθοδοσίας στην ΕΑΠ (Φεβρουάριος 2024)