Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Μάιος 2024)

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Μάιο του 2024], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
25/4/202426/4/20241/5/202410/5/2024
14/5/202415/5/202420/5/202427/5/2024
Χρονοδιάγραμμα υποβολών αρχείων μισθοδοσίας στην ΕΑΠ (Μάιος 2024)

Δεδομένης της εξαιρετικά επείγουσας ανακοίνωσης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, όπου κατά το χρονικό διάστημα της Μ. Εβδομάδος και της μεταφερόμενης εορτής της πρωτομαγιάς την Τρίτη ημέρα του Πάσχα (7/4/2024) το σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ θα είναι ανοιχτό για υποβολή αρχείων μισθοδοσίας τύπου 11 (πληρωμή στις 10/5/2024) και 15 (πληρωμή στις 13/5/2024) έως την 1η Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν δύο μόνο πληρωμές στον μήνα Μάιο, σύμφωνα με το δηλωθέν πρόγραμμα.