Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Δεκέμβριος 2023)

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Δεκέμβριο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
28/11/202329/11/20234/12/20238/12/2023
1/12/20234/12/20237/12/202313/12/2023
12/12/202313/12/202318/12/202327/12/2023
Χρονοδιάγραμμα υποβολών αρχείων μισθοδοσίας στην ΕΑΠ (Δεκέμβριος 2023)