14507/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 28/03/2024 έως 08/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81307_ΕΥ-ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ_6Ν8246ΨΖ3Π-ΒΩΔΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-9Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-9Λήψη Η…

Continue Reading14507/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

14505/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 28/03/2024 έως 08/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΥ-ΒΑΡΣΑΜΗΣ_ΚΕ-40247_ΨΡ4646ΨΖ3Π-ΥΟΗΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-8Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-8Λήψη Η…

Continue Reading14505/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

13342/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80734_ΕΥ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ_ΨΛ3Μ46ΨΖ3Π-98ΒΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-7Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-7Λήψη Η…

Continue Reading13342/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

13312/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81284_ΕΥ-ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ_ΨΝ0Ν46ΨΖ3Π-3Ο7Λήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-6Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-6Λήψη Η…

Continue Reading13312/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

13311/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81103_ΕΥ-ΤΖΩΡΤΖΗΣ_9ΚΛΘ46ΨΖ3Π-Ψ1ΡΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-5Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-5Λήψη Η Επιτροπή Ερευνών του…

Continue Reading13311/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

13310/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81102_ΕΥ-ΤΖΩΡΤΖΗΣ_6Λ3046ΨΖ3Π-2ΡΣΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-4Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-4Λήψη Η Επιτροπή Ερευνών του…

Continue Reading13310/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

13309/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επι ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81493_ΕΥ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ_95Ι446ΨΖ3Π-0Ο3Λήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-3Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-3Λήψη Η…

Continue Reading13309/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

12642/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 14/03/2024 έως 26/03/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80672_ΕΥ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ_61ΙΙ46ΨΖ3Π-ΙΥΖΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-2Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-2Λήψη Η…

Continue Reading12642/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Παράταση της υπ’ αριθμ. 11833/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης για σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επι ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 07/03/2024 έως 26/03/2024 και ώρα 15:00 80336-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-ΙΔΟΧ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ_6ΜΑΓ46ΨΖ3Π-ΞΣΜΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-1Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-1Λήψη Την…

Continue ReadingΠαράταση της υπ’ αριθμ. 11833/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης για σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 306/06-03-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7834/16-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80702

80702-ΤΣΙΝΑΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2-1Λήψη Απόφαση-Πρακτικού-306_06.03.2024-Α3-9_ΟΡΘΗΛήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 306/06-03-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7834/16-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80702