Οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του ΔΙΠΑΕ