Οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη μιας (1) συμβάσης μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙΠΑΕ