42863/2019 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά τμήμα,…

Continue Reading42863/2019 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

42803/2019 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αριθμ. Πρωτ.: 42803/2019 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει…

Continue Reading42803/2019 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων (5111/2019) Προθεσμία: 21/06/2019 και ώρα 14:30 μ.μ..

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων

Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης 7281/2018

ΕΛΗΞΕ: 14/12/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των δυο κτιρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (7281_2018) Προθεσμία: 14/12/2018  

Continue ReadingΠαροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης 7281/2018

3/2018 Προμήθεια συμβατικού και επιστημονικού εξοπλισμού

Ο διαγωνισμός έληξε 15-10-2018 3/2018:Προμήθεια συμβατικού και επιστημονικού εξοπλισμού - ΦΑΣΗ 3 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός…

Continue Reading3/2018 Προμήθεια συμβατικού και επιστημονικού εξοπλισμού