Παράταση προθεσμίας υποβολής πρόθεσης Υποβολής Πρότασης στην Επιτροπή Ερευνών έως και την Πέμπτη 14/3/2024 12.00 μ.μ

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής πρόθεσης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος CBC INTERREG VI-A GREECE-BULGARIA 2021-2027 για την εσωτερική επιλογή των 5 προτάσεων που θα εκπροσωπήσουν το ΔΙΠΑΕ βάσει της απόφασης σχετικά με τα Κριτήρια – περιορισμοί για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος CBC INTERREG VI-A GREECE-BULGARIA 2021-2027 (https://rc.ihu.gr/?p=11643) η οποία παρατείνεται έως και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 στις 12.00 μ.μ