Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

  1. Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών
    του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θητεία έως 31-8-2027.
  2. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023.
  3. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη
    Θέρμη, αίθουσα Β1, από τις 10:00 έως τις 12:00.