Οριστική λίστα των Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 20136/11-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΕΛΛΑΔΟΣ»