20136/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο»

προκηρύσσει την χορήγηση έντεκα (11) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης ποσού εξακοσίων
πενήντα ευρώ (650€) σε προπτυχιακούς/-ές των Σχολών και των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης
Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, που επιθυμούν να λάβουν οικονομική
ενίσχυση, στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου», να υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με την ακόλουθη πρόσκληση,
σύμφωνα τα ακόλουθα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην online
πλατφόρμα προκειμένου να εγγραφούν ως υποψήφιοι https://webforms.ihu.gr/stirizocm από 11/05/2023 έως 26/05/2023 και ώρα 12.00πμ