Οριστική Λίστα ΔικαιούχωνΦοιτητών που θα λάβουνοικονομική βοήθεια στοπλαίσιο της υπ’ αρ πρωτ.5247/09-02-2023 πρόσκλησηςεκδήλωσης ενδιαφέροντος τηςΠράξης με τίτλο: «ΥποστήριξηΠαρεμβάσεων ΚοινωνικήςΜέριμνας Φοιτητών τουΔιεθνούς ΠανεπιστημίουΕλλάδος»