Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Κοινού (2024)

Προσπαθώντας να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας το [ερωτηματολόγιο αποτίμησης ικανοποίησης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ (2024)].