Επείγουσα διορία υποβολής παραστατικών & αιτημάτων αμοιβών/δαπανών ΕΥ Καβάλας και Δράμας

Εν όψει της ψήφισης του Νομοσχεδίου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας Μη Κερδοσκοπικών Ξένων Πανεπιστημίων» που προβλέπει ότι τα Τμήματα της Καβάλας και Δράμας θα ενταχθούν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, παρακαλούνται οι Ε.Υ. των έργων των προαναφερόμενων Τμημάτων να προσκομίσουν στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ το αργότερο έως τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 όλα τα ανεξόφλητα παραστατικά αμοιβών και δαπανών (προμηθειών και υπηρεσιών) αφού πρώτα καταχωρήσουν τα απαραίτητα αιτήματα μέσω Web – Rescom.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν πρέπει να εκδοθεί κανένα παραστατικό στα στοιχεία του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ διότι δεν θα μπορεί να εκκαθαριστεί και εξοφληθεί.