Προσωρινοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ