Προσωρινοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΠΑΕ