Προσωρινή Διακοπή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (30/01/2024)

Αύριο 30/1/2023, έχουν προγραμματισθεί εργασίες τακτικής συντήρησης στο firewall της Πανεπιστημιούπολης Θέρμης του ΔιΠαΕ. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα από 09.00 έως 09.30 και κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αναμένεται να υπάρξει διακοπή στην πρόσβαση στο Internet της Πανεπιστημιούπολης, της τάξης των 10-15 λεπτών.

Επίσης, κατά την διάρκεια της διακοπής, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔιΠαΕ/ΠΑΚΕΔΙΠΣ αλλά και κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο ΔιΠαΕ/Θέρμης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: