Δημοσίευση πρόσκλησης για τον κύκλο υποτροφιών EU-FORA 2024-2025

 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει δημοσιευτεί  η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)  για τον κύκλο 2024-2025 του προγράμματος υποτροφιών EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme  ετήσιας διάρκειας :

«EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme»

Ο σύνδεσμος για την πρόσκληση και τα έγγραφα της είναι διαθέσιμα εδώ

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 14 Μαρτίου 2024.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πύλης EU Funding and Tenders, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα 3 της πρόσκλησης.

Η τρέχουσα πρόσκληση έχει σκοπό να επιχορηγήσει την τοποθέτηση 15 υποτρόφων,  με την απονομή επιχορήγησης σε κοινοπραξία αποκλειστικά μεταξύ δύο οργανισμών που είναι ενταγμένοι στον κατάλογο οργανισμών του άρθρου 36, από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία ή τη Νορβηγία:

  • ο ένας οργανισμός θα έχει το ρόλο οργανισμού φιλοξενίας (hosting site)  και θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του υποτρόφου (υποβάλλει το επιστημονικό θέμα εκπαίδευσης), και
  • ο άλλος οργανισμός προτείνει τον υπότροφο που θα εκπαιδευτεί (Fellow sending organization) υλοποιώντας την πρόταση του οργανισμού φιλοξενίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα 3.1 της ανωτέρω πρόσκλησης είτε ως οργανισμοί φιλοξενίας υποτρόφων (Hosting sites) είτε ως οργανισμοί αποστολής υποτρόφων. Το ποσό για κάθε υπότροφο αντιστοιχεί σε 55.000€. Ο επικεφαλής μιας  κοινοπραξίας του προγράμματος είναι ο οργανισμός φιλοξενίας του υποτρόφου, ο οποίος δεν πληρώνει άμεσα τον υπότροφο αλλά τον οργανισμό από τον οποίο προέρχεται.

Σε κάθε πρόγραμμα εργασίας που προτείνεται από τον οργανισμό  φιλοξενίας (hosting site)  μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 υπότροφοι.

Η πρόσκληση ακολουθεί το πρόγραμμα που εισήχθη πριν από δύο χρόνια, με τη διαφορά ότι η παραμονή του υποτρόφου στον οργανισμό  φιλοξενίας (hosting site) έχει οριστεί με ελάχιστο χρόνο 3 μηνών, χωρίς προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο (συνολική διάρκεια προγράμματος 12 μήνες).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο, καθώς και στην ειδική ιστοσελίδα της EFSA και για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην EFSAστο email: 

Για τη διευκόλυνση της δημιουργίας κοινοπραξιών μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εστιακό Σημείο της EFSA (), δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στην πρόσκληση ως οργανισμός φιλοξενίας και δηλώνοντας την επιστημονική πρόταση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι ίδιος οργανισμός μπορεί να έχει τον έναν ή τον άλλον ρόλο σε διαφορετικές κοινοπραξίες.