Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Νοέμβριο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Νοέμβριο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
31/10/20231/11/20236/11/202310/11/2023
1/11/20232/11/20237/11/202313/11/2023
10/11/202313/11/202316/11/202327/11/2023
Χρονοδιάγραμμα υποβολών αρχείων μισθοδοσίας στην ΕΑΠ (Νοέμβριος 2023)