Προσωρινή Διακοπή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (05/10/2023)

Την προσεχή Πέμπτη 05/10/2023, 08:00-12:00 θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ). Από τις εργασίες αυτές αναμένεται να προκληθεί διακοπή με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η συνδεσιμότητα του ΔιΠαΕ/Πανεπιστημιούπολη Θέρμης. Συγκεκριμένα δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στο Internet από τις εγκαταστάσεις του ΔιΠΑΕ Θέρμη.

Επίσης δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔιΠαΕ/ΠΑΚΕΔΙΠΣ αλλα και κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο ΔιΠαΕ/Θέρμη από χώρους εκτός της Πανεπιστημιούπολης Θέρμης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Κεντρική ιστοσελίδα του ΔιΠαΕ ( https://www.ihu.gr ) και ιστοσελίδα του ΔιΠΑΕ/ΠΑΚΕΔΙΠΣ ( https://www.ihu.gr/ucips
  • Κεντρική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΔιΠαΕ ( https://rc.ihu.gr ) και άλλα υποσυστήματα του ΕΛΚΕ (webrescom) 
  • Η πρόσβαση στο VPN του ΔιΠαΕ