Γνωστοποίηση στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ υπόχρεου Πόθεν Έσχες

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπόχρεοι/ες υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022 απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» μέχρι τις 24-09-2023 (νέα παράταση μέχρι τις: 20/10/2023)