Μη διαθεσιμότητα ιστοσελίδας ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (8/9/23)

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, η ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. δε θα είναι διαθέσιμη κατά διαστήματα, λόγω εργασιών συντήρησης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.