Έκδοση παραστατικών στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. (διαβίβαση myDATA)

Έκδοση παραστατικών στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. (διαβίβαση myDATA) Σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2024, τα παραστατικά που εκδίδονται στα στοιχεία του  Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε προκειμένου να εκκαθαριστούν και να εξοφληθούν θα πρέπει…

Continue ReadingΈκδοση παραστατικών στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. (διαβίβαση myDATA)