ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021– 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, [ΕΥ Κορλός Απόστολος, ΚΕ 80741]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.
131η/ 29-09-2021 Συνεδρίαση Ε.Ε.Δι.