Ενημερωτική συνάντηση

Ο ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη νέα υποχρέωση υποβολής αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης και αιτημάτων πληρωμής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος web-rescom.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης (αμοιβή, μετακίνηση, προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών) θα απαιτείται η υποβολή αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης. Η διαδικασία αυτή, που είναι υποχρεωτική για όλες τις δαπάνες από 1/1/2019, επιφέρει σημαντική επιδείνωση των υποχρεώσεων των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ αλλά και των επιστημονικά υπευθύνων των έργων. Για την σταδιακή προσαρμογή της καθημερινής διαχείρισης των έργων από όλους, αποφασίσαμε να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ανάληψης υποχρέωσης για όλες τις δαπάνες από τη Δευτέρα  3/12/2018.
Τονίζεται ότι η  υποβολή αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης στον ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ  για κάθε δαπάνη θα είναι υποχρεωτική και στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής από 3/12/2018. Τυχόν τιμολόγια που θα εκδίδονται μετά την  3/12/2018 χωρίς προηγούμενη ανάληψη υποχρέωσης θα παραλαμβάνονται για εξόφληση μόνο με υποβολή ανάλογου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης έστω και μετά την έκδοσή τους, στο πλαίσιο της πιλοτικής περιόδου εφαρμογής ( έως 31/12/2018).
Με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με τη νέα αυτή υποχρέωση καθώς και την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος οργανώνουμε την παρακάτω ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα Β1 του κτιρίου Β΄ για τα μέλη του ΔΙΠΑΕ (Ε.Υ. έργων και συνεργάτες) την  Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 10:00
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία στην προσπάθεια ομαλής  ( κατά το δυνατόν) διαχείρισης των πρόσθετων υποχρεώσεων του νέου νομικού πλαισίου.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση ανάληψης υποχρέωσης (Ανάληψη Υποχρέωσης) καθώς και την καταχώρηση αιτήματος πληρωμής (Αίτημα πληρωμής)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Γεώργιος Στάμου
Αντιπρόεδρος ΔΕ Δι.Πα.Ε.