ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ EFSA

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους με πληροφορίες που αφορούν σε:

Α) Δημόσιες διαβουλεύσεις της EFSA

Public Consultation on the Draft scientific opinion on the risks for human health related to the presence of small organoarsenic species in food   Deadline: 7 May 2024

Public Consultation on the Draft scientific opinion on the update of the risk assessment of tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in food Deadline: 7 May 2024

Public Consultation on the Draft of a scientific report of Specific effects on liver relevant for performing a dietary cumulative risk assessment of pesticide residueDeadline: 23 May 2024

Β) Θέσεις εργασίας στην EFSA

Career opportunity: Team Leader Communications  Deadline: 23 April 2024 Apply here

Γ) Εκπαίδευση στην EFSA

 EFSA Traineeships Call 2024 Apply here

EFSA has opened a call for the Traineeship Programme. We are looking forward to welcoming motivated young talents from different academic and professional backgrounds. A dedicated email containing more information is on the way. Deadline: 29 April 2024