Ερωτηματολόγιο σχετικά με προσκλήσεις της EFSA για χρηματοδοτούμενα έργα

Η EFSA, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τους υφιστάμενους και τους αναδυόμενους κινδύνους. Οι τομείς αρμοδιότητας της καλύπτουν την ασφάλεια των τροφίμων και ζωοτροφών, τη διατροφή, την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, την προστασία των φυτών και την υγεία των φυτών. Κάθε χρόνο η EFSA δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις call for grant) και προσκλήσεις υποβολής προσφορών (δημόσιες συμβάσεις, call for tender) για έργα σε αυτούς τους τομείς. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις προσκλήσεις αυτές ανέρχεται σε περίπου 35 εκατ. ευρώ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μία σύντομη μελέτη ερωτηματολογίου του Ε.Φ.Ε.Τ., ως Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα,  που αφορά στις προσκλήσεις της EFSA για χρηματοδοτούμενα έργα, μέχρι και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023.

Ο σύνδεσμος για την μελέτη είναι εδώ.