Οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ

9ΟΖΙ46ΨΖ3Π-Ο6ΛΛήψη

Continue ReadingΟριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ

Οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ

6Η4Θ46ΨΖ3Π-334Λήψη

Continue ReadingΟριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ

Οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του ΔΙΠΑΕ

Ψ9ΓΚ46ΨΖ3Π-ΚΓ3-ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ-ΠΡΑΞΗΣ-19-01-03-2024-ΘΕΜΑ-2Λήψη

Continue ReadingΟριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του ΔΙΠΑΕ

Οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ

9ΛΒΞ46ΨΖ3Π-ΞΚ2-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΤΕΛΙΚΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΛήψη

Continue ReadingΟριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ

Οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ

AΔΑΛήψη

Continue ReadingΟριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ

Οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Μαιευτικής του ΔΙΠΑΕ

99Ν946ΨΖ3Π-ΞΒΣΛήψη

Continue ReadingΟριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Μαιευτικής του ΔΙΠΑΕ

Οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-9ΦΜ946ΨΖ3Π-Λ64Λήψη

Continue ReadingΟριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 304/28-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6645/08-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81308

Απόφαση-Πρακτικού-304_28.02.2024-Α3-10Λήψη 81308-ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 304/28-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6645/08-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81308

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 304/28-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6650/08-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80783

Απόφαση-Πρακτικού-304_28.02.2024-Α3-9Λήψη 80783-ΛΑΓΚΑΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 304/28-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6650/08-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80783

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 304/28-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4828/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81085

Απόφαση-Πρακτικού-304_28.02.2024-Α3-3Λήψη 81085-ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 304/28-02-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4828/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81085