Αναμόρφωση (2η έκδοση) εντύπου ΕΔ02: Αποδοχή Διαχείρισης Έργου

Από τις 25/5/2023 τέθηκε σε ισχύ η 2η ενημερωμένη έκδοση του εντύπου ΕΔΟ2: Αποδοχή Διαχείρισης Έργου, που μπορείτε να βρείτε στην την ενότητα: “Διοικητικά Έντυπα“, αντικαθιστώντας την προηγούμενη 1η έκδοση.