Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου

Δε διαθέτω ψηφιακή υπογραφή (ούτε με ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Α’ ούτε με ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Β’).

Μπορώ να θεωρήσω ένα έγγραφο, χωρίς να το υπογράψω σε φυσική μορφή και χωρίς να χρειαστεί να το προσκομίσω εκ του σύνεγγυς ή να το στείλω ταχυδρομικά;

Ναι. Μπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία του gov.gr “Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου” (σε περιπτώσεις που το έγγραφο απαιτεί μόνο τη δική σας υπογραφή), ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που αναφέρονται στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στον αποδεκτό μορφότυπο .pdf (Ακολουθήστε τις οδηγίες της 2ης σελίδας των [συχνών ερωτήσεων του gov.gr] – Ερώτηση «Ποια μορφή αρχείου επιτρέπει η εφαρμογή»;

Πίνακας Περιεχομένων